FLASH VERSION

Logo

POŽADAVKY ANIMOVANÉ PREZENTACE
Minimální rozlišení: 1300px x 800px
Adobe Flash Player 10.0.x
Flash

HTML VERSION

Logo

POŽADAVKY STATICKÉ PREZENTACE
Minimální rozlišení: 980px x 700px
Vhodné pro iPhone, iPad, Android
FlashFlashFlashFlash

Ruka